# آذری

مفاهیم غلطی که همچنان به دنبال می‌کشیم!

در شمارۀ 220 هفته‌نامۀ "هفته"، بخش خوانندگان - رویۀ 30؛ http://www.hafteh.ca/index.php/2012-08-09-22-28-43/2012-08-14-20-40-20/item/471-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%87%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B7%D9%86 نوشتاری از بانوی فرهیخته "لیلی خاقانی" آمده بود. نوشتاری گلایه‌آمیز و ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 100 بازدید