بیماری پان‌ترکیسم، ساختۀ روس و انگلیس

اگرچه بیشتر این حملات با کشتار و اسیر گرفتن زنان و کودکان همراه بود، ولى هیچگاه نتوانست مقاومت ایرانیان دلیر آذربایجان را خنثى و این بخش از ایران را به زیر پرچم عثمانی کشد.

این زیاده‌خواهى ترکان با رنگ تفکر گسترش امپراتورى اسلامى همراه بود.

وقتى روس‌ها قفقاز را اشغال کردند، متوجه شدند که درونمایه‌ای نیرومند براى بازگشت به دامان میهن، ایران، در این منطقه وجود دارد. بنابراین آنان بهترین روش براى از میان بردن این ظرفیت را هویت‌زدایى و ساخت هویت کاذب براى آنان تشخیص دادند. مسلما روس‌ها نمى‌توانستند هویت روسى یا اروپایى براى آنان جعل کنند، ولى چه هویتی بهتر از ساختن هویت جعلى ترکى براى آنان؟

آذربایجانی‌ها در طول چندین قرن فشار، زبان خود (پهلوی آذری) را از دست داده و نیمه‌ترک‌زبان شده بودند، اما از نظر دینى شیعه بودند. بنابراین پان‌ترکیسم ساخته شد و به جان آنان افتاد، با این امید که رشتۀ الفت آنان با ایران بریده شود، اما مذهب شیعى آنان مانع نزدیکى به عثمانى شده و بدین ترتیب مهار آنان تضمین گردد.

پس از جنگ جهانى اول، اروپاییان یهودی پلشت پان‌ترکیسم را به عثمانى تزریق کردند تا پیوند آنان را با سرزمین‌هاى اسلامى و عربى که زیر سلطه داشتند، کمرنگ نمایند.

امروزه نیز آمریکا، انگلیس و اسراییل حربۀ پان‌ترکیسم را در برابر ایران تقویت مى‌کنند تا این کشور پرغرور و نیرومند که توان ذاتى ابرقدرت شدن را دارد، از پا بیندازند. غافل از آنکه شیران آذربایجان اجازه نخواهند داد پان‌ترکیسم در این خطه جاى بگیرد، زیرا اینان ایرانی هستند و خواهند بود.

به گفتۀ حکیم فردوسى «آذرآبادگان دیار بزرگان و آزادگان ایران است»، پس نخواهیم گذاشت لانۀ کفتار شود.

/ 1 نظر / 41 بازدید
عليرضا

سلام به درستي نوشته اي كه پان تركيسم ملغمه اي از بيسوادي و بيشعوري است. پاينده ايران